Integritetspolicy/ Privacy Policy

&
Cookie Policy

Read in English

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.rentalmilton.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Då ni fyller i kontaktformuläret på vår hemsida får ni ange namn, email och ert telefonnummer samt skriva ett meddelande till oss, information vi behöver för att kunna besvara Ert mail, om ingen bokning sker eller vi inte hör mer ifrån er efter vårt svar till er, så sparas dessa uppgifter i max 12 månader därefter raderas dem.

Om ni hyrt boende av oss sparas Era uppgifter i 7 år, då de utgör underlag till våra deklarationer.

Vi behöver passkopia på alla gäster över 14 år, detta då man som uthyrare måste anmäla sina hyresgäster till spanska polisen enligt de spanska uthyrningsreglerna. Passkopior mailas till oss senast två veckor innan ankomst. Era passuppgifter lämnas bara ut, när vi anmäler er som hyresgäster, de förvaras av oss på ett säkert sätt.

Enligt GDPR har du när du varit i kontakt med oss rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har så går det bra att maila oss: info@rentalmilton.com

Privacy policy

Who we are

Our website address is:

What personal data we collect and why we collect it

When you fill out the contact form on our website you will have to write your name, email, your phone number and write a message to us. This is information we need to be able to answer you. If you don´t book with us or we don´t hear from you again after our response, the data will be saved in a maximum of 12 months, thereafter it will be deleted. If you have rented from us your data will be saved for seven years, since we need the data for our declarations. We need a passport copy of all the guests above 14 years old. We need this because, according to the Spanish rental laws, all landlords have to report their tenants to the Spanish police. Passport copies should be sent on email to us at least two weeks before arrival. Your passport copies will only be left when we report you as our tenants, they will be kept safely by us.
According to GDPR you will, when you have contacted us, have the right to know what data we have saved about you.
If you want to know more about what data we save, you can email us: info@rentalmilton.com.